Sluit ook aan op SCSN Smart Connected Supplier Network!

Digitaal data uitwisselen via SCSN, meer persoonlijke aandacht en tijd creëren

Een groeiend aantal relaties van VAN RAAK STAAL maakt gebruik van onze EDI-koppeling via de SCSN-standaard. Dit is een geweldige manier om uw bedrijf te verbinden met de diepste makersniveaus en uw digitale transformatie te versnellen. Tegelijkertijd creëert u hiermee meer ruimte en aandacht voor persoonlijke afstemming. Wij nemen u graag mee in de mogelijkheden en tonen uw voordelen van deze EDI-koppeling.

Gemak en tijdwinst in uw (inkoop)proces

Digitaal zakendoen vanuit uw ERP-systeem via SCSN betekent:

  • Kostenbesparing door efficiënt (inkoop)proces
  • Fout- en faalkostenreductie door digitaal proces
  • 24/7 betrouwbaar bestellen en calculeren
  • Actuele beschikbaarheid over netto artikelprijzen.

Waarom SCSN en waarom ook u?

SCSN is het snelst groeiende netwerk voor data uitwisseling binnen en mét de maakindustrie. Het doel is om alle schakels in de keten, van het MKB tot multinationals, digitaal samen te laten werken: de fabriek van de toekomst! Als regionale partner en leverancier in de toelevering van staal, RVS en aluminium zijn wij vanaf het begin betrokken en aangesloten op het SCSN-netwerk. Ons materiaal is immers vaak de drager van oplossingen die tal van maakbedrijven maken voor hun klanten. Wij geloven in de kansen die slimme digitalisering biedt in dienst van de persoonlijke relatie met onze klanten en leveranciers. Net zoals wij ontwikkelingen in Business Intelligence en Artificial Intelligence (AI ofwel kunstmatige intelligentie) omarmen, aangezien deze u en ons nieuwe mogelijkheden en ondersteuning bieden. Dit helpt ons om u nog meer operationeel gemak en tijdwinst te bieden en ruimte te houden om regelmatig met u te sparren over uw business, dromen en verder.

Wat is SCSN, het Smart Connected Supplier Network?

Het Smart Connected Supplier Network (SCSN) is een datastandaard die het uitwisselen van informatie in de gehele toeleverketen efficiënter maakt. Hierdoor kunnen bedrijven makkelijker, sneller en betrouwbaarder data delen. Dit resulteert in een hogere productiviteit van de leveranciersketen door snelle, veilige en interoperabele uitwisseling van informatie tussen bedrijven. De oorsprong ligt in 2017 bij een initiatief van TNO om te kijken of er behoefte is aan en mogelijkheden zijn voor een standaard voor EDI-berichtgeving. Tot dan toe is EDI, ofwel Electronic Data Interchange een efficiënte doch relatief dure maatwerk technologie met een 1:1 koppeling tussen 2 organisaties. SCSN tracht het maatwerk te vervangen door een standaard te ontwikkelen in de EDI-berichtgeving en dat blijkt technisch en in de praktijk succesvol. Hiermee wordt EDI ook voor kleine bedrijven toegankelijk en laagdrempelig toepasbaar.

Hoe werkt SCSN?

Door uw bedrijf aan te melden bij het SCSN netwerk kunt u data uitwisselen met alle aangesloten bedrijven in uw productieketen. Vanuit SCSN biedt VAN RAAK STAAL u reeds de volgende type berichten aan:

  • Order
  • Orderbevestiging
  • Vrachtbrief
  • Factuur
  • Prijscatalogus.

U koppelt uw ERP systeem aan één van de service providers, die uw berichten vervolgens ofwel rechtstreeks, dan wel via een andere service provider aflevert in ons ERP-systeem, waarbij wij menselijke controle en flexibiliteit niet uit het oog verliezen.

Wij kunnen ook koppelen met uw ERP-systeem

Steeds meer ERP-leveranciers ontdekken de kracht van de SCSN-standaard en ontwikkelen. Hiertoe behoren zowel ERP-pakketten voor de maakindustrie zoals bijvoorbeeld Bemet, ISAH, MKG, Plan de Campagne en Ridder IQ, als ook generieke pakketten als Exact, SAP. Microsoft Business Central en branchespecifiek oplossingen. Staat uw ERP-systeem er niet tussen? Neem gerust contact met uw partner of ons op.

In 10 minuten is de SCSN-connectie gemaakt

Het maken van een SCSN-koppeling tussen uw organisatie en ons is een kwestie van minuten. Nadat wij de type berichten voor uitwisseling hebben afgestemd alsmede onze GLN-adresnummers, dan  betreft dit letterlijk het invullen van enkele velden in uw en ons systeem. Het koppelen van uw en onze artikelnummers vraagt over het algemeen iets meer tijd, maar dit kan door steeds rijkere artikeldata meer en meer efficiënter.

Klant aan het woord

Voortkomend uit onze gezamenlijke deelname aan de pilot 'Schakels in de keten' in 2017 van TNO, hebben wij onze 1e SCSN-koppeling gemaakt met onze relatie De Cromvoirtse. Het doel van onze klant: betrouwbare calculaties voor klanten én enorme interne tijdsbesparing bereiken. Victor Marcelissen, Inkoper bij De Cromvoirtse, geeft in een vraaggesprek aan wat de voordelen van de SCSN koppeling met Van Raak voor De Cromvoirste en hem zijn.

Meer weten over SCSN?

Neem voor een persoonlijke toelichting of afspraak gerust contact op met Jean-Paul van de Wiel, Marketing Manager, bel 06 – 53 33 56 90. mail jpvandewiel@vanraakstaal.nl of vul dit informatieformulier in.

Zakenvriend van KWF Kankerbestrijding

Met een jaarlijkse financiële bijdrage steunen wij het onderzoek naar de bestrijding van kanker. Wij promoten het KWF onder andere op de achterzijde van onze trailervloot.

Ambassadeur van Brabants Besten

Iedereen krijgt bij ons een kans. Wij geven bijvoorbeeld emplooi aan een politiek vluchteling, een man die uit de schuldsanering komt en een 55-plusser. Als de persoon in kwestie de intrinsieke motivatie heeft om te willen werken en wij hebben daarvoor de mogelijkheden, wie zijn wij dan om zo iemand af te wijzen?

Energiezuinige maatregelen

Laadpalen voor onze plug-in hybrides, energiezuinige LED-verlichting in kantoorruimtes, groene energie; wij proberen met praktische maatregelen energie te besparen.