Disclaimer

Disclaimer/Gebruikersovereenkomst

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door VAN RAAK STAAL Tilburg B.V., gevestigd op de Ledeboerstraat 50, 5048 AD te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 180 35 067, T 013 46 56 910, E info@vanraakstaal.nl.

 

Gerelateerde informatie:

Gebruiksovereenkomst

Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de vanraakstaal.nl website gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden website & informatie

Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan VAN RAAK STAAL Tilburg B.V.
Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. bevindt of via de link naar de website van VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Cookies

De website vanraakstaal.nl maakt alleen gebruik van zogenaamde privacy-vriendelijke analytische cookies en social media cookies. In onze cookieverklaring informeren wij u graag nader.

Privacy

VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. zal de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de privacyverklaring die op de website van VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. is in te zien. De gebruiker stemt in met het op deze wijze verwerken van zijn persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker hanteert VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. passende beveiligingsmaatregelen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met VAN RAAK STAAL Tilburg B.V. op via het contactformulier.

Wijzigingen in de disclaimer

Het is niet ondenkbaar dat onze disclaimer/gebruikersovereenkomst in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

VAN RAAK STAAL Tilburg B.V., versie 22 mei 2018