Verdubbeling prijzen coilproducten in 12 maanden

Verdubbeling prijzen coilproducten in 12 maanden
26 apr 2021

Staalprijzen stijgen verder vanwege toenemende schaarste en sterke vraag

Grote schaarste aan grondstoffen en coils wereldwijd, in combinatie met een sterke vraag, hebben binnen 12 maanden een verdubbeling van de staalprijzen veroorzaakt. Zowel stijgende brandstofprijzen en – zoals bron Meps.co.uk d.d. 26-04-2021 meldt – schaarste aan zeecontainers drijven prijzen verder op. Marktbronnen geven aan dat het merendeel van de producenten orders uitstellen om verschillende redenen.  Bijvoorbeeld vanwege technische issues en eerdere extreme weersomstandigheden in Midden Europa.

In perspectief

Verstoorde wereldhandel in staal

De afgelopen 12 maanden is de wereldhandel in staal ernstig verstoord geraakt. Vanwege Covid-19 verminderde de vraag en de productie in de meeste landen aanvankelijk vanaf maart 2020. In de 2e helft van 2020 herstelde de markt zich snel, aangevoerd door China. In december 2020 berichtten we dat staalproducenten als gevolg hiervan over de volle breedte vanaf de zomer 2020 prijsverhogingen doorvoeren. Vanuit nu bezien, zal de huidige krappe aanvoer naar verwachting de prijzen van platen en rollen in Europa op korte termijn naar nieuwe ongekende hoogten leiden.

Stijgende Chinese staalprijzen stuwen wereldprijzen op

Met een aandeel van bijna 60% in de wereldstaalproductie is China de dominante speler en de drijvende kracht achter de staalprijzen. De 1e helft februari 2021 werd algemeen reflectie en afkoeling van staalprijzen verwacht na het Chinese New Year d.d. 12-26 februari 2021. Dit sentiment van afkoeling drong door in met name Azië en Europa. Als gevolg ontstonden stagnaties in transacties en vermindering van inkoopvolumes door kopers. Ondanks de scepsis kwam er toch een verrassend sterk herstel van de Chinese staalprijzen door vraag vanuit met name de sterk herstellende automobielindustrie. Het milieubeleid (emissie beperking) dat China voert, resulteert tevens in verlaging van de voorraadniveaus en dus vergroting van de kans op langere levertijden.

Beschikbaarheid staal in EU

Doordat de EU importheffingen op staal hanteert, is in de Europese markt een tekort aan concurrerende importoffertes ontstaan. De beschikbaarheid van in EU geproduceerd materiaal is hierdoor uiterst beperkt. Tevens worden de levertijden van de ‘mills’ steeds langer. Het herstel van de staalproductie blijft daardoor onvoldoende om aan de huidige vraag te voldoen. Hierbij komt ook nog dat verschillende staalfabrikanten technische problemen ondervinden bij het herstarten van de productieprocessen.

De verwachting is dat de Europese staalprijzen hun opwaartse trend voortzetten in kwartaal 2. Of hierna in de 2e helft van 2021 een neerwaartse correctie van de staaltransactiewaarden zal plaatsvinden? Dat is de grote vraag. Ondanks een eventuele neerwaartse correctie, wordt verwacht dat de Europese coilprijzen en de winstmarges van de fabrieken op middellange termijn historisch hoog zullen blijven. Naarmate de vaccinatiegraad tegen Covid-19 vordert, zullen logischerwijs ook de economische activiteiten zich verder kunnen herstellen.

Schaarste in toenemende mate merkbaar

Houd rekening met aanbiedingen en verplichtingen naar uw klanten

Op moment van schrijven – eind april 2021 – is het einde van de prijsstijging nog niet in zicht. We verwachten sowieso in het 2e kwartaal ook nog met prijsstijgingen en schaarste te maken te hebben. Houdt u hier rekening mee in de aanbiedingen en verplichtingen naar uw klanten? Dit is een ongekende situatie die we sinds onze oprichting in 1968 niet eerder hebben meegemaakt. Wij zetten dagelijks alle zeilen bij om de beschikbaarheid van uw staal, rvs en aluminium zo optimaal mogelijk te houden.

Wilt u een persoonlijk advies?

Heeft u nog vragen en/of wenst u een nadere toelichting voor uw situatie, neem dan gerust persoonlijk contact met ons op. Graag bespreken we samen met u de mogelijkheden voor uw aanvragen en projecten.

VAN RAAK STAAL Tilburg
VAN RAAK STAAL Oss
VAN RAAK STAAL Duiven
VAN RAAK STAAL Roermond
RICHARD JANSSEN STAAL Asten
VAN RAAK STAINLESS Wijchen

Geraadpleegde bronnen: Meps.co.uk en ABN-Amro

Delen met uw netwerk:

 

Comments are closed.